KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL
Bil Jawatan Gred Taraf Jawatan Skim Gaji
1. Pengarah Pentadbiran Terbuka-48 Tetap/Kontrak2. Pegawai Belia dan Sukan S44 Tetap/Kontrak
P1T1 RM2976.03 - P1T27 RM4929.67
P2T1 RM3294.69 - P2T27 RM5411.22


3. Pegawai Belia dan Sukan S41 Tetap/Kontrak
P1T1 RM1688.89 - P1T27 RM4638.89

4. Pengarah Sains Sukan Terbuka-52 Tetap5. Pegawai Sains Sukan S48 Tetap
P1T1 RM4348.05 - P1T27 RM5770.17
P2T1 RM4779.42 - P2T27 RM6318.44


6. Pegawai Perubatan UD47/48 Tetap
P1T1 RM4424.58-P1T25 RM5875.89
P2T1 RM4640.26-P2T25 RM6150.02
P3T1 RM4864.29-P3T25 RM6432.50

7. Pegawai Perubatan UD43/44 Tetap
P1T1 RM3028.28 - P1T14 RM5018.81
P2T1 RM3190.31 - P2T14 RM5288.64

8. Pegawai Perubatan UD41 Tetap
P1T1 RM1999.19 - P1T24 RM4732.81
P2T1 RM2095.20 - P2T24 RM5022.83
P3T1 RM2195.39 - P3T24 RM5317.92

9. Pegawai Penyelidik Q41-Q54 Tetap/Kontrak
Gred : Q41
Jadual Gaji :
P1T1 RM1899.01-P1T25 RM4715.47
P2T1 RM1995.02-P2T25 RM4988.08
P3T1 RM2095.21-P3T25 RM5284.57

Gred : Q43/44
Jadual Gaji :
P1T1 RM3020.56-P1T25 RM5010.47
P2T1 RM3179.19-P2T25 RM5241.38
P3T1 RM3344.78-P3T25 RM5497.45

Gred : Q47/48
Jadual Gaji :
P1T1 RM4424.58-P1T25 RM5875.89
P2T1 RM4640.26-P2T25 RM6150.02
P3T1 RM4864.29-P3T25 RM6432.50

Gred : Q51/52
Jadual Gaji :
P1T1 RM4978.40-P1T25 RM6429.71
P2T1 RM5210.78-P2T25 RM6720.54
P3T1 RM5451.51-P3T25 RM7019.72


KUMPULAN SOKONGAN I
Bil Jawatan Gred Taraf Jawatan Skim Gaji
1. Juruteknologi Makmal Perubatan U29 Kontrak
P1T1 RM1160.69 - P1T27 RM3057.39
P2T1 RM1231.78 - P2T27 RM3279.74
P3T1 RM1305.89 - P3T27 RM3476.28

2. Jurupulih Perubatan U29 Tetap
P1T1 1160.69 - P1T27 RM3057.39

3. Pembantu Perubatan U29 Tetap/Kontrak
P1T1 RM1160.69 - P1T27 RM3057.39

4. Juru X-Ray U29 Tetap
P1T1 RM1160.69 - P1T27 RM3057.39
P2T1 RM1231.78 - P2T27 RM3279.74
P3T1 RM1305.89 - P3T27 RM3476.28

5. Pembantu Farmasi U29 Kontrak
P1T1 RM1160.69 - P1T27 RM3057.39


6. Jururawat U29 Kontrak
P1T1 RM1160.69 - P1T27 RM3057.39
P2T1 RM1231.78 - P2T27 RM3279.74
P3T1 RM1305.89 - P3T27 RM3476.28


7. Juruteknik Komputer FT17 Tetap
P1T1 RM843.06- P1T26 RM2325.37
P2T1 RM896.00- P2T26 RM2452.46
P3T1 RM950.45- P3T26 RM2583.95

Perhatian
 1. Pemohonan yang tidak menggunakan sistem e-karier atau tidak lengkap akan DITOLAK.
 2. Bagi pemohon daripada pegawai-pegawai yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan, Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan, perlulah mengisi secara ON-LINE menggunakan sistem e-karier dan mengemukakan salinan rekod perkhidmatan yang dikemaskini yang dibuat melalui Ketua Jabatan. Dokumen-dokumen tersebut hanya perlu dibawa semasa TEMUDUGA sahaja.
 3. Pemohon yang disenarai pendek sahaja akan dihubungi.
 4. Pemohon tidak perlu menghantar salinan sijil/dokumen. Hanya Pemohon yang dipanggil TEMUDUGA SAHAJA perlu membawa dokumen-dokumen asal dan salinan sijil-sijil yang telah disahkan.
 5. Pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan selepas TIGA (3) bulan dari tarikh tutup iklan adalah dianggap tidak berjaya

Cara Memohon
  Permohonan hendaklah dibuat sepenuhnya secara atas talian (online) sahaja menggunakan sistem e-karier dengan melayari laman web ISN di

  1. http://e-karier.isn.gov.my (Server 1) ; atau


  2. http://e-karier2.isn.gov.my (Server 2) ; atau;


  3. http://e-karier3.isn.gov.my (Server 3)

Tarikh Tutup Permohonan
  Tarikh tutup permohonan ialah pada 7 August 2010 (Sabtu)
Advertisement