IKLAN JAWATAN KOSONG
KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH

Warganegara Malaysia yang berkelayakan adalah dipelawa untuk menyertai warga
Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah melalui jawatan berikut :-

1. JAWATAN : PEKERJA KHIDMAT SINGKAT
(Pengurus Medan Infodesa)

a) Kementerian/Jabatan/ : Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah
Badan Berkanun/Pihak
Berkuasa Tempatan
b) Kumpulan Perkhidmatan : Sokongan
c) Klasifikasi Perkhidmatan : Klasifikasi Perkhidmatan Sistem Maklumat

TARIKH TUTUP PERMOHONAN
Tarikh Tutup : Terbuka


DOWNLOAD IKLAN


PENGHANTARAN BORANG
a) Permohonan mestilah disertakan bersama dengan satu salinan (salinan perlu
disahkan:
i) Resume/CV Bergambar
ii) Kad Pengenalan
iii) Sijil-Sijil Akademik (SPM,Diploma,Ijazah)
iv) Sijil-Sijil Ko-Kurikulum

b) Permohonan hendaklah dikemukakan kepada :

SETIAUSAHA BAHAGIAN
KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH
BAHAGIAN PENGUPAYAAN KOMUNITI DAN INFODESA
TINGKAT BAWAH, MIECC
JALAN DULANG, MINES RESORT CITY
43300 SERI KEMBANGAN
SELANGOR DARUL EHSAN
Advertisement