Jawatan /Post
:
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
Diiklankan pada /Posted On
:
2009-07-15 00:00:00
Bilangan Kekosongan
:
4
Tarikh buka
:
2010-07-16
Tarikh Tutup
:
2010-08-13
Sekolah/Institut/Pusat/Unit /School/Institute/Center/Unit
:
Keperluan Program /Programme required
:
Sub Program /Sub Programme
:
No. /No.
Syarat-syarat /Requirements
1
1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:- (a) warganegara Malaysia; (b) berumur tidak
2
(i) diploma dalam bidang sains komputer atau teknologi maklumat yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred F29:P1T1); atau
3
(ii) diploma dalam bidang kejuruteraan elektronik (komputer) yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred F29:P1T2);
4
lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
Jadual Gaji /Salary Schedule:
P1T1-P1T21:
1544.86 - 3034.66
P2T1-P2T21:
1615.95 - 3237.37
P3T1-P3T21:
1690.06 - 3415.79Permohonan adalah secara online layari http://ejobs.ums.edu.my/ Advertisement