We are seeking for qualified Malaysian applicants to fill in the following vacancies:

1. Pegawai Perubatan (GRADE UD43 & GRADE UD47)

SYARAT LANTIKAN
Calon bagi lantikan hendaklah memliki kelayakan seperti berikut:
(a) warganegara Malaysia;
(b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c) (i) ijazah dalam ilmu perubatan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta telah berdaftar sementara atau penuh dengan Majlis Perubatan Malaysia.
(Gaji permulaan ialah pada Gred UD41:P1T6); atau
(ii) calon yang dilantik di bawah seksyen 12(1)(a)(ii) Akta Perubatan 1971 dan telah memenuhi Peraturan-peraturan Perubatan seperti perenggan 12(1)(aa) serta telah berdaftar
sementara dengan Majlis Perubatan Malaysia.
(Gaji permulaan ialah pada Gred UD41:P1T6); dan
(d) lulus Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

MUAT TURUN SYARAT KELAYAKAN PENUH

PENEMPATAN
1. Patologi
2. Mikrobiologi Perubatan
3. Trauma & Kecemasan
4. Perubatan Transfusi
5. Anestesiologi
6. Obstetrik & Ginekologi
7. Perubatan
8. Makmal Neurologi
9. Oftalmologi
10. Pediatrik
11. Perubatan Psikologi
12. Surgeri
13. Surgeri Ortopedik
14. Perubatan Rawatan Utama
15. Otorinolaringologi
16. Pengimejan Bio-Perubatan

MUAT TURUN BORANG PERMOHONAN

Closing Date : 29 August 2010

MORE INFO FRESH GRADUATE JOBS
MORE INFO EXECUTIVE LEVEL JOBS  Advertisement