Universiti Teknologi MARA, Cawangan Perlis dengan ini mempelawa calon-calon Warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam bidang-bidang yang berkaitan untuk mengisi kekosongan jawatan-jawatan berikut di Universiti Teknologi MARA Cawangan Perlis bagi memenuhi Wawasan 2020 Negara.


1. JAWATAN :
JAWATAN 1 : PENSYARAH UiTM (GRED DM45) / PENSYARAH KANAN (GRED DM51) /
PROFESOR MADYA (GRED DM53) SECARA TETAP

Klasifikasi Perkhidmatan : Perkhidmatan Pendidikan
Kumpulan Perkhidmatan : Pengurusan dan Profesional


JAWATAN 2 : PENOLONG PENSYARAH UiTM (GRED DM29)

3. Setiap permohonan MESTILAH disertai bersama SALINAN dokumen berikut yang telah DISAHKAN:
• Kad Pengenalan

• Sijil SPM/MCE, HSC/STPM atau setaraf

• Diploma, Ijazah Sarjana Muda, Sarjana, PhD (Skrol dan Trankskrip Akademik Terperinci)

• Surat Pengesahan Perkhidmatan dari majikan sedia ada/terdahulu untuk mengambilkira pengalaman kerja/ penetapan gaji

• Salinan Kenyataan Perkhidmatan yang dikemaskini (bagi kakitangan kerajaan/Badan Berkanun/separa kerajaan yang sedang berkhidmat)

Nama bidang dan fakulti yang dipohon hendaklah dinyatakan di penjuru atas sebelah kiri sampul surat permohonan.

>>Download Job vacancy (Academic)

>>Download Application Form(Lecturer)

>>Download Application Form(Assistant Lecturer)

Permohonan hendaklah dibuat menggunakan Borang Perjawatan Universiti Teknologi MARA Cawangan Perlis yang boleh didapati sendiri di Bahagian Pentadbiran UiTM Cawangan Perlis, Arau, Perlis atau boleh juga diperolehi dengan melayari laman web UiTM di http://perlis.uitm.edu.my

Tarikh tutup permohonan ialah pada hari 15 Oktober 2010.

Sila kemukakan permohonan kepada:

TIMBALAN PENDAFTAR KANAN
BAHAGIAN PENTADBIRAN
ARAS 2, BANGUNAN PENTADBIRAN
UiTM CAWANGAN PERLIS
02600 ARAU
PERLIS INDERA KAYANGAN

NO.TEL: (04) 9882005 /9882209/9882207
Advertisement