Friday, December 31, 2010

Vacancies at FELCRA Berhad


Kami merupakan sebuah Syarikat “Government Linked Company (GLC)” yang terlibat dalam aktiviti perladangan serta yang berkaitan dengannya. Dalam usaha untuk memperkukuhkan Syarikat, kami mempelawa individu-individu yang berkelayakan dan bermotivasi bagi mengisi kekosongan jawatan berikut:-

Pengurus (Bio Teknologi) Gred P3/P2

Tanggungjawab :-

a) Merancang dan mengenalpasti projek-projek Bio Teknologi yang boleh diimplikasikan di FELCRA Berhad.
b) Mengawalselia projek-projek Bio Teknologi yang dilaksanakan
c) Memastikan pelaksanaan projek-projek Bio Teknologi berjalan lancar.
d) Memantau kerja-kerja yang dilaksanakan kontraktor dan memantau perjalanan dan prestasi projek setiap masa
e) Merekod segala kerja, kos dan penjualan bagi tujuan melengkapkan dokumentasi dan membuat analisa.

Kelayakan :-

a) Terdiri daripada warganegara Malaysia;
b) Ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam bidang Bio Teknologi atau bidang-bidang lain yang berkaitan dengannya dari Universiti Tempatan atau mana-mana institusi yang diiktiraf dan diakreditasi oleh LAN/MQA. Dan
c) Kepujian Bahasa Malaysia (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Syarikat.
d) Sekurang-kurangnya dua (2) tahun pengalaman dalam bidang tersebut.

Skim gaji dan faedah adalah berdasarkan kelayakan dan pengalaman.

Borang permohonan boleh diperolehi menerusi laman web http://www.felcra.com.my/ atau datang terus ke Wisma FELCRA Berhad, Aras 4, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia. Sila hantarkan permohonan lengkap bersama-sama gambar berukuran passport serta salinan sijil-sijil berkaitan ke alamat berikut:-

Ketua Pegawai Eksekutif
Ibu Pejabat FELCRA Berhad
Wisma FELCRA, Lot PT 4780,
Jalan Rejang, Setapak Jaya,
Peti Surat 12254, 50772 Kuala Lumpur,
(u.p:- Bahagian Pengurusan Sumber Manusia)

(Sila tulis nama jawatan yang dipohon pada sebelah kiri sampul surat)