keratapi tanah melayu berhad (ktmb)


Permohonan adalah dipelawa kepada warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan jawatan berikut:-

JURUTEKNIK SEMBOYAN & KOMUNIKASI 

Kelayakan Pemohon

Calon Luaran :
 • Berumur tidak lebih 28 tahun pada tarikh iklan ditutup; 
 • Memiliki Sijil Elektrik / Elektronik / Telekomunikasi dari Politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; 
 • Mendapat kepujian Bahasa Malaysia (termasuk lulus Ujian Lisan) di dalam Sijil Pelajaran Malaysia.

Calon Dalaman :
 • Berkhidmat sekurang-kurangnya 7 tahun sebagai Tukang K2 (Gred R06G12) 
 • Calon mempunyai pengetahuan yang baik tentang kerja-kerja penyenggaraan Semboyan & Komunikasi
 • Mempunyai Sijil KTMB 038
 • Diperakukan oleh Ketua Jabatan.
Kriteria Pemilihan
 • Boleh berkomunikasi dan menulis dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris
 • Berkemahiran dalam penggunaan komputer (eg MS Office Word, Excell dll.)
 • Sedia bertukar ke mana-mana lokasi di rangkaian KTMB
 • Bermotivasi serta boleh bekerja bersendirian
 • Sihat tubuh badan/fizikal yang sesuai
Spesifikasi Tugas
 • Menyelia kerja-kerja penyenggaraan Semboyan & Komunikasi
 • Menyenggara dan menguji peralatan Semboyan & Komunikasi mengikut piawaian yang ditetapkan;
 • Menghadiri dan membaiki kerosakan peralatan Semboyan & Komunikasi yang dilaporkan seberapa segera
 • Menguji peralatan yang rosak dan menghantar untuk membaikpulih peralatan tersebut
 • Mengemaskini dan menyimpan semua rekod dan daftar inventori peralatan Semboyan & Komunikasi
 • Menyediakan laporan kerosakan dan laporan mingguan
 • Bersedia untuk bekerja lebih masa
Cara Memohon

Permohonan hendaklah dibuat secara bertulis dengan menyatakan pengalaman, butir-butir peribadi beserta dengan salinan sijil-sijil persekolahan, sekeping gambar berukuran pasport dan sampul surat beralamat sendiri (ukuran 4” x 9”) yang bersetem. Permohonan yang lengkap hendaklah dihantar tidak lewat daripada 14 Oktober 2011 ke alamat seperti berikut:-

Pengurus Besar
Pengurusan Bakat dan Pembangunan Organisasi
Ibu Pejabat Koporat KTM Berhad
Jalan Sultan Hishamuddin
50621 K.Lumpur.

MORE INFO ... CLICK HERE Advertisement