Applicants from the citizens of Malaysia are invited to fill the following vacancies in the Malaysia Highway Authority: -Pemohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berkelayakan bagi mengisi kekosongan jawatan berikut di Lembaga Lebuhraya Malaysia:-

    JURUUKUR BAHAN (GRED J 41) TETAP
    JURUAUDIT (GRED W 41) TETAP
    JURUTERA AWAM (GRED J 41) KONTRAK
    JURUTEKNIK ELEKTRIK (GRED J 17) TETAP
    JURUTEKNIK ELEKTRIK (GRED J 17) KONTRAK

Cara permohonan hendaklah dibuat secara on-line melalui laman sesawang Lembaga Lebuhraya Malaysia di alamat http://ejawatan.llmnet.gov.my/index.html mulai 05 September 2011 hingga 18 September 2011.

1. Permohonan jawatan ini terbuka kepada Warganegara Malaysia yang berumur tidak kurang daripada 18 tahun dan tidak lebih daripada 45 tahun pada tarikh iklan ditutup.
2. Sila pastikan borang permohonan jawatan secara "on-line" diisi dengan lengkap.
3. Jika pemohon dipanggil untuk menghadiri temuduga, sila bawa bersama dokumen-dokumen berikut:-

    i. Sekeping gambar berukuran pasport yang ditulis nama dan no. kad pengenalan dibelakangnya;
    ii. Kad pengenalan asal dan satu salinannya yang diakui sah;
    iii. Sijil-sijil asal berkaitan dan satu salinannya yang diakui sah; dan
    iv. Apa-apa surat akuan asal dan satu salinannya yang diakui sah.

4. Sijil-sijil hendaklah diakui sah oleh Pegawai Kerajaan dari Kumpulan Pengurusan & Profesional atau Penghulu/Ketua Kampung.
5. Sekiranya pemohon sedang memegang jawatan dalam perkhidmatan Kerajaan, Badan-badan Berkanun dan Kuasa-kuasa Tempatan, pemohon hendaklah membawa bersama surat pelepasan daripada Ketua Jabatan, penyata perkhidmatan dan laporan sulit apabila menghadiri temuduga.
6. Semua pemegang-pemegang biasiswa/dermasiswa dikehendaki mendapatkan surat akuan pelepasan perjanjian dari Penganjur biasiswa/dermasiswa mereka sekiranya dipanggil untuk menghadiri temuduga.
7. Tuntutan perbelanjaan berkaitan dengan permohonan atau temuduga ini tidak akan dilayan oleh Lembaga Lebuhraya Malaysia.
8. Lembaga Lebuhraya Malaysia tidak bertanggungjawab ke atas permohonan yang tidak diterima atau tidak lengkap.


MORE INFO FRESH GRADUATE JOBS

MORE INFO EXECUTIVE LEVEL JOBS Advertisement