Al-Maahad Al-Mahmud ditubuhkan pada hari Jumaat, 29 Rabiul Awal 1355 bersamaan 19 Jun 1936. Diberi nama Al-Maahad Al-Mahmud adalah bersempena Duli Yang Maha Mulia Tunku Mahmud Ibni Al-Marhum Sultan Ahmad Tajuddin Mukarramul Shah.Objektif penubuhannya adalah bagi memenuhi kehendak dan tuntutan terhadap Agama Islam dan melahirkan generasi terpelajar dalam bidang pengajian Islam.
Maktab Mahmud mengamalkan dua sukatan kurikulum pendidikan iaitu Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Kementerian Pelajaran Malaysia dan Kurikulum Agama. Sejarah penubuhannya pada tahun 1936 sehingga tahun 1998 terdapat hanya sebuah Maktab Mahmud Negeri Kedah Darul Aman iaitu Maktab Mahmud Alor Star.
Pada tahun 2004, 9 buah Sekolah Agama Rakyat telah diambil alih untuk dijadikan Maktab Mahmud Daerah.
Menjadikan jumlah keseluruhannya 12 buah Maktab Mahmud daerah iaitu Alor Star, Yan, Langkawi, Pokok Sena, Padang Terap, Pendang, Merbok, Kuala Muda, Sik, Baling, Bandar Baharu dan Kulim. Pada tahun 1967, Maktab Mahmud telah diambil alih oleh Kerajaan Negeri Kedah melalui Enakmen Lembaga Maktab Mahmud Bil. 5 Tahun 1967. Melalui Enakmen ini, pentadbiran Maktab Mahmud adalah diletakkan di bawah pentadbiran Kerajaan Negeri dan diuruskan oleh Lembaga Maktab Mahmud (Lembaga).
Keanggotaan Lembaga adalah terdiri daripada seorang Pengerusi, 10 orang ahli yang dilantik oleh Kerajaan Negeri atas perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan Kedah. Bidang kuasa Lembaga meliputi perkara pentadbiran, perkhidmatan, kewangan, dan pengurusan pendidikan. Lembaga berkuasa membuat dasar, merancang pembangunan dan membuat keputusan berkaitan hal pentadbiran dan perkhidmatan, pengurusan kewangan, pembangunan dan pengurusan pendidikan Maktab Mahmud.
Untuk makluman, Pihak Pentadbiran Lembaga Maktab Mahmud akan mengadakan urusan pengambilan jawatan kosong:

1. Guru Sandaran Tidak Terlatih (GSTT)


KLIK SINI UNTUK IKLAN JAWATAN DAN CARA MEMOHON

Tarikh Tutup Permohonan: 2 Februari 2012 Advertisement