Pejabat Kemajuan Negeri (PKN) telah wujud semenjak 14 Oktober 1969. Pada peringkat awal penubuhannya, pejabat ini telah diletakkan di bawah Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar (KPNLB). Apabila Dasar Ekonomi Baru (DEB) dilancarkan pada tahun 1970, sebuah unit telah ditubuhkan pada tahun 1971 yang dikenali sebagai Unit Penyelarasan, Pelaksanaan dan Penilaian (Implementation,Coordination and Evaluation Unit – ICEU). Pejabat Kemajuan Negeri (PKN) diletakkan di bawah Unit ini.Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Pulau Pinang merupakan cawangan yang ditubuhkan untuk memudahkan penyusunan bahagian JPN.

Pemohon-[emohon adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan berikut:

1. Juruteknik Awam (J17)


KLIK SINI UNTUK IKLAN JAWATAN DAN CARA MEMOHON

Tarikh Tutup Permohonan: 29 Februari 2012 Advertisement