Pada 17 Ogos 2001 Akta 343 – Akta Lembaga Koko Malaysia (Pemerbadanan) (Pindaan) 2001 telah diwartakan dan mula berkuatkuasa pada 1 September 2001. Pindaan tersebut dibuat untuk menjalankan pengawalseliaan ke atas aktiviti pengimportan biji koko kering, pemindahan fungsi penyelidikan MARDI dan fungsi pembangunan pasaran FAMA kepada Lembaga, peraturan untuk penguatkuasaan akta dan mengemaskini syarat dan arahan Kerajaan agar selaras dengan perubahan bagi Badan-badan Berkanun yang lain.
Lembaga Koko Malaysia mempelawa permohonan dari warganegara Malaysia yang berkelayakan bagi mengisi kekosongan jawatan bertaraf TETAP dan SEMENTARA di Lembaga Koko Malaysia. Maklumat jawatan dan syarat kelayakan adalah seperti berikut:-

1. Pegawai Penyelidik(3 Kekosongan)
2. Ppenolong Pegawai Penyelidik (1 Kekosongan)
3. Penolong Akauntan (1 Kekosongan)


KLIK SINI UNTUK IKLAN JAWATAN DAN CARA MEMOHON

MUAT TURUN BORANG PERMOHONAN

Tarikh Tutup Permohonan: 16 April 2012 Advertisement