MIROS ditubuhkan pada 3 Januari 2007 dan berfungsi sebagai pusat sehenti untuk penjanaan dan penyebaran maklumat tentang keselamatan jalan raya melalui media cetak serta program latihan yang bersepadu. MIROS akan menjalankan kajian dan menilai prosedur sedia ada berkaitan dengan keselamatan jalan raya untuk menjana maklumat yang akan membentuk teras kepada program intervensinya yang berasaskan bukti untuk meningkatkan keselamatan jalan raya.

MIROS ditubuhkan pada 3 Januari 2007 dan berfungsi sebagai pusat sehenti untuk penjanaan dan penyebaran maklumat tentang keselamatan jalan raya melalui media cetak serta program latihan yang bersepadu. MIROS akan menjalankan kajian dan menilai prosedur sedia ada berkaitan dengan keselamatan jalan raya untuk menjana maklumat yang akan membentuk teras kepada program intervensinya yang berasaskan bukti untuk meningkatkan keselamatan jalan raya.

Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia (MIROS), sebuah agensi
Badan Berkanun di bawah Kementerian Pengangkutan Malaysia mempelawa caloncalon yang berkelayakan dalam bidang yang berkaitan untuk mengisi kekosongan
jawatan seperti berikut:

1. PEGAWAI PENYELIDIK SOSIAL
2. JURUTEKNIK

PERHATIAN KEPADA PEMOHON

(a) Pemohon yang sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Kerajaan/Badan Berkanun/Pihak Berkuasa Tempatan atas lantikan tetap dikehendaki mengemukakan permohonan melalui Ketua Jabatan/Saluran Tertentu di jabatannya dan menyertakan Laporan Penilaian Prestasi terkini.

(b) Borang permohonan yang lengkap diisi beserta salinan sijil-sijil akademik
hendaklah dihantar melalui pos ke alamat kami seperti berikut:

Unit Pentadbiran dan Sumber Manusia,
Bahagian Khidmat Pengurusan,
Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia,
Lot 135, Jalan TKS 1, Taman Kajang Sentral,

43000 Kajang, Selangor.

(c) Borang permohonan boleh didapati dari laman web MIROS: www.miros.gov.my

(d) Tarikh tutup permohonan pada 16 Julai 2012.

(e) Hanya permohonan yang disenarai pendek akan dipanggil untuk temuduga. Sekiranya pemohon tidak menerima maklumbalas daripada pihak MIROS selepas tiga (3) bulan dari tarikh tutup iklan, permohonan tersebut dianggap TIDAK BERJAYA.

MORE INFO KLIK SINI
borang permohonan sila klik sini Advertisement