Akta Kumpulan Wang Amanah Pencen 1991 (Akta 454) telah digubal bertujuan untuk membantu pembiayaan liability pencen Kerajaan Persekutuan. Berikutan itu, Kumpulan Wang Amanah Pencen telah ditubuhkan pada 1 Jun 1991 dengan geran penubuhan sebanyak RM500 juta daripada Kerajaan Persekutuan. Kumpulan Wang Amanah Pencen ditadbir oleh Majlis Kumpulan Wang Amanah Pencen di bawah pengurusan Jabatan Akauntan Negara Malaysia yang bertanggungjawab dalam pentadbiran dan pengurusan harian.
Pada 1 Mac 2007,Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) (“KWAP”) telah ditubuhkan di bawah Akta Kumpulan Wang Persaraan 2007 (Akta 662) menggantikan Akta Kumpulan Wang Amanah Pencen 1991 (Akta 454) yang dimansuhkan. Dengan penubuhan KWAP, semua kuasa, fungsi, aktiviti, aset dan liabiliti Kumpulan Wang Amanah Pencen diambil alih sepenuhnya oleh KWAP.
Sekiranya anda berminat untuk menjadi sebahagian daripada anggota KWAP, sila kemukakan permohonan anda untuk mana-mana jawatan kosong yang bersesuaian dengan latar-belakang dan kebolehan anda.Berikut adalah jawatan kosong yang ditawarkan:

Jawatan Kosong Kumpulan Wang Persaraan (KWAP)

As part of our expansion plans and new business model design, we are urgently looking for suitable candidates to fill in the following vacancy:

1. Assistant Vice President, Accounts
2. Assistant Vice President, Learning & Development
3. Research Analyst

MUAT TURUN SYARAT LANTIKAN

Tarikh Tutup Permohonan: 20 Julai 2012
Advertisement