Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO), sebuah agensi yang mempunyai autonomi di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK) bertanggungjawab dalam pembangunan dan pengurusan sistem harta intelek seperti perlindungan paten, cap dagangan, reka bentuk perindustrian, hakcipta dan susun atur litar bersepadu di Malaysia.

Kekosongan di Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO)


1. Pegawai Undang-undang
2. Pembantu Harta Intelek (Kesetiausahaan)

Tarikh tutup permohonan pada 27 Februari 2015

Iklan jawatan dan syarat permohonan disini


Muat turun borang permohonan disini Advertisement