Monday, March 29, 2021

KERJA KOSONG MYIPO
Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO), sebuah agensi yang mempunyai autonomi di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK) bertanggungjawab dalam pembangunan dan pengurusan sistem harta intelek seperti perlindungan paten, cap dagangan, reka bentuk perindustrian, hakcipta dan susun atur litar bersepadu di Malaysia.

Kekosongan di Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO)

1. PEGAWAI SISTEM MAKLUMAT

2. PEGAWAI PEMERIKSA PATEN

3. PENOLONG PEGAWAI HARTA INTELEK (PENYELIA ELEKTRIKAL)

4. PENOLONG PEGAWAI HARTA INTELEK

5. SETIAUSAHA PEJABAT

Tarikh Tutup : 02 APRIL 2021

Iklan Kekosongan