JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR
IKLAN JAWATAN KOSONG

1. JAWATAN & GRED

A. PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM (IMAM) S 41
B. PENOLONG PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM S 27 (PENOLONG IMAM)
C. PEMBANTU HAL EHWAL ISLAM (BILAL/SIAK) S 17

CARA MEMOHON

(a) Permohonan hendaklah menggunakan Borang Permohonan Untuk Jawatan Kontrak Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS-BPN.1) yang boleh diperolehi di alamat Bahagian Khidmat Pengurusan/Unit Sumber Manusia JAIS Tingkat 1, Menara Selatan, Bangunan Sultan Idris Shah, No. 2, Persiaran Masjid, Bukit SUK, Seksyen 5, 40676 Shah Alam Selangor.

(b) Semua Permohonan hendaklah disertakan dengan sekeping gambar berukuran passport, salinan Kad Pengenalan, salinan Kad Pengenalan Ibu dan Bapa dan salinan Sijil Kelahiran serta Sijil- Sijil Persekolahan yang berkaitan.

(c) Permohonan hanya dibuka untuk anak Selangor atau bermastautin melebihi 15 tahun disertakan surat pemastautin.

(d) Semua salinan sijil hendaklah diakui sah.


DOWNLOAD IKLAN


DOWNLOAD BORANG PERMOHONAN

ALAMAT PERMOHONAN DAN TARIKH TUTUP


(a) Permohonan hendaklah sampai kepada:

PENGARAH JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR, TINGKAT 1, MENARA SELATAN, BANGUNAN SULTAN IDRIS SHAH, NO. 2, PERSIARAN MASJID, BUKIT SUK, SEKSYEN 5,40676 SHAH ALAM.

Sebelum atau pada 6 OGOS 2010 Advertisement