Permohonan adalah dipelawa kepada Rakyat Negeri Johor Darul Ta'zim atau Warganegara Malaysia yang berkelayakan dan berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan untuk mengisi kekosongan jawatan berikut:-

1. Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran
2. Pentadbir Tadbir (Perkeranian/Operasi)
3. Pembantu Tadbir ( Kewangan)
4. Pegawai Khidmat Pelanggan
5. Pemandu Kenderaan

SYARAT-SYARAT DAN KELAYAKAN :
Keterangan lanjut mengenai syarat lantikan jawatan yang diildankan boleh didapati di laman web rasmi Majlis Perbandaran Muar iaitu www.mpmuar.gov.my dan di papan kenyataan Majlis Perbandaran Muar.

CARA MEMOHON :

a) Semua permohonan hendaklah dikemukakan dengan menyempurnakan borang permohonan jawatan yang boleh didapati di pejabat Majlis Perbandaran Muar dengan bayaran RM1.0CI.

b) Borang permohonan juga boleh didapati dengan memuat turun dari laman web iaitu www.mpmuar.qov.my.

c) Permohonan hendaklah disertakan dergan salinan kad pengenalan, sijil-sijil akademik, dokumen-dokumen sokongan yang telah DISAHKAN sebagai bukti kelayakan sebagaimana yang disyaratkan dan sekeping gambar terbaru berukuran passport.

d) Permohonan daripada pegawai-pegawai yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan hendaklah melalui Ketua Jabatan mengikut Peraturan 17, Bab A Peraturan-peraturan Pegawai Awam {Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan} Tahun 2005. Pastikan Kenyataan Perkhidmatan yang lengkap dan kemaskini serta Laporan Penilaian Prestasi terkini disertakan bersama dalam permohonan tersebut.

e) Permohonan yang tidak mematuhi/memenuhi syarat-syarat di atas tidak akan dipertimbangkan.

f)Perbelanjaan kerana menghadiri temuduga adalah ditanggung oleh pemohon sendiri. Hanya calon-calon yang ditapis untuk ditemuduga sahaja akan dihubungi. Mereka yang tidak dihubungi dalam tempoh tiga bulan dari tarikh tutup permohonan adalah dianggap tidak berjaya.

g) Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah dihantar kepada :-

YANG DIPER|TUA
MNIISPERBANDARAN MUAR
KARUNG BERKUNCI NO.516
84009 MUAR

TARIKH TUTUP PERMOHONAN : 11 JUN 2012 (ISNIN)

maklumat lanjut sila klik sini
borang permohonan sila klik sini  Advertisement