Monday, May 28, 2012

KERJA KOSONG PERBADANAN PEMBANGUNAN PULAU PINANG 2012


Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan yang tersebut di bawah:-

1. Pemandu Kenderaan (Gred R3) - Tetap
Klasifikasi : Perkhidmatan Mahir/Separuh Mahir/Tidak Mahir
Kumpulan : Pelaksana
Jadual Gaji : P1 RM792.60 - RM1,610.99
P2 RM840.60 - RM1,688.45
P3 RM890.43 - RM1,767.76
Imbuhan Tetap Khidmat Awam : RM95.00, Bantuan Sara Hidup : RM300.00
Imbuhan Tetap Perumahan : RM180.00
Kekosongan : 1

KELAYAKAN
(i) Penilaian Menengah Rendah / Sijil Rendah Pelajaran atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan;
(ii) Memiliki lesen memandu Kelas D/E/E1/E2/F/G/H/I berkenaan yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) [kecuali lesen memandu dalam tempoh percubaan (P)];
(iii) Berkebolehan memandu, mengendali dan menyenggara kenderaan bermotor berkenaan yang diliputi oleh skim perkhidmatan ini; dan
(iv) Berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia dengan baik.

SYARAT-SYARAT UMUM BAGI JAWATAN DI ATAS
(a) Had Umur: berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(b) Penaklukan Di Bawah Syarat Skim Perkhidmatan: Calon-calon yang dilantik adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuatkuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat dari masa ke semasa.
CARA MEMOHON
(a) Borang permohonan boleh didapati daripada:-

Pengurus Kanan
Bahagian Khidmat Pengurusan
Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang
Bangunan Tun Dr Lim Chong Eu
No. 1, Pesiaran Mahsuri, Bandar Bayan Baru
11909 Bayan Lepas, Pulau Pinang
Tel: 04-6340111 Fax: 04-6448111

dengan bayaran tunai RM1.00 atau dalam bentuk Wang Pos RM1.00 (bayar kepada: PDC) dengan mengemukakan sampul surat berukuran 23sm x 11sm bersetem 50 sen dan beralamat sendiri.

(b) Pemohon-pemohon boleh juga menggunakan Borang Permohonan yang boleh didapati dengan melayari Portal PDC di alamat berikut: http://www.pdc.gov.my
(c) Semua permohonan hendaklah disertakan dengan sekeping gambar terbaru berukuran pasport, salinan Sijil Kelahiran, salinan Kad Pengenalan, salinan Sijil-sijil Persekolahan dan kelulusan serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan.
(d) Calon-calon yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan/Badan-Badan Berkanun/Kerajaan Tempatan hendaklah membuat permohonan melalui Ketua Jabatan masing-masing.
(e) Tarikh tutup permohonan ialah pada 12 Jun 2012. Borang permohonan yang diterima selepas tarikh tutup akan ditolak.
(f) Permohonan hanya dibenarkan bagi calon-calon yang mempunyai kelayakan sebagaimana disyaratkan sahaja.
(g) Hanya calon-calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk temuduga.
(h) Pemohon-pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan dalam tempoh enam (6) bulan selepas dari tarikh iklan ditutup, hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya.

iklan jawatan klik sini
borang jawatan klik sini